دستگاه تراوش تبخیری

تصویر دستگاه تراوش تبخیری
  • اندازه گیری تراوایی بخار در غشاهای پلیمری
  • حداکثر شدت جریان ورودی 5 لیتر بر دقیقه
  • دمای کارکرد 25- 100 درجه سانتیگراد
نام دستگاه
دستگاه تراوش تبخیری
سازنده
NA - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه تراوش تبخیری توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست