میکرو متر دیجیتال

تصویر میکرو متر دیجیتال
  • قابلیت اندازه گیری ضخامت نسبی و مطلق
  • دقت اندازه گیری 0.001 میلی متر
  • دمای کارکرد آن 0-40 درجه سانتیگراد
  • رطوبت نسبی نمونباید بیشتر از 80% باشد
نام دستگاه
میکرو متر دیجیتال
سازنده
INSIZE - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
میکرو متر دیجیتال توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 70,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست