پرس هیدرولیک گرم

تصویر پرس هیدرولیک گرم
  • دما 250 درجه سیلسیوس و فشار 75 بار
نام دستگاه
پرس هیدرولیک گرم
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی