اکسترودر با دو ماردون

تصویر اکسترودر با دو ماردون
  • طول به قطر 34 قطر 16 میلیمتر
  • شش ناحیه دما و پنج ناحیه ورود مواد
  • از جنسس 316 با قابلیت تزریق گاز
  • حداکثر تولید 100 گرم در ساعت و حداقل مواد مورد نیاز 25 گرم
نام دستگاه
اکسترودر با دو ماردون
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اکسترودر با دو ماردون توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست