فوم میکروسلولی گرم

تصویر فوم میکروسلولی گرم
  • حداکثر فشار 250 بار 
  • حداکثر دما 250 درجه سیلسیوس
  • فشار تثبیت متغیر تا 250 بار 
  • دمای تثبیت 27-  درجه سیلسیوس 
  • سرعت تثبیت 5 میلی ثانیه به بالا 
  • حجم محفظه 150 سی سی
نام دستگاه
فوم میکروسلولی گرم
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی