فوم میکروسلولی سرد

تصویر فوم میکروسلولی سرد
نام دستگاه
فوم میکروسلولی سرد
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی