FT IR

تصویر FT IR
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
  • این روش طیف سنجی برای شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه و شناسایی کیفی مولکول های مختلف و تعیین ساختار گونه های مختلف(مخصوصا گونه الی) می باشد.برای نمونه های جامد - مایع وگاز عمدتا کاربرد کیفی و مقایسه ای دارد
نام دستگاه
FT IR
مدل دستگاه
Nicolet IR 100
سازنده
Thermo Nicolet - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی مولکولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
دکتر نادر علی زاده مطلق عراقی
مسئول دستگاه
آزاده رحمانی -
شماره تماس
82884449
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
FT IR توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست