میکروسکوپ نوری

تصویر میکروسکوپ نوری
  • حداکثر بزرگنمایی 1000 برابر با دوربین
نام دستگاه
میکروسکوپ نوری
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
Olympus - ژاپن
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
میکروسکوپ نوری توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست