فرز

تصویر فرز
  • نقشه قطعه پس از تایید توسط اپراتور دستگاه تراشیده خواهد شد
نام دستگاه
فرز
مدل دستگاه
فرز 120
سازنده
نامشخص چین - چین
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
فرز 120 توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 750,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست