دریل رادیال

تصویر دریل رادیال
  • نقشه قطعه پس از تایید، با نظارت اپراتور دستگاه توسط متقاضی تراشیده خواهد شد
نام دستگاه
دریل رادیال
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
نامشخص چین - چین
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دریل رادیال توسط متقاضی به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست