کوره 1200

تصویر کوره 1200
  • کوره 1200 درجه سیلسیوس
  • حجم 200 لیتر
نام دستگاه
کوره 1200
مدل دستگاه
کوره تفتان 1200
سازنده
تفتان کوره - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کوره 1200 توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 250,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست