تزریق 250 گرمی

تصویر تزریق 250 گرمی
  • کار پس از تایید مسئول آزمایشگاه توسط متقاضی انجام خواهد شد
نام دستگاه
تزریق 250 گرمی
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
در دست تعمیر
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
مسئول دستگاه
محمدحسین نوید فامیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تزریق 250 گرمی توسط متقاضی به ازای هر ساعت مبلغ 2,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست