رئومتر

تصویر رئومتر

مناسب برای انداره گیری خواص رئولوژیکی پلیمرها در حالت مذاب و محلولی تحت روبش بسامد، دما، زمان،نرخ کرنش و کرنش از دمای محیط تا 450 درجه سانتی گراد

نام دستگاه
رئومتر
مدل دستگاه
MCR 502
سازنده
Anton Paar - اتریش
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
نادره گلشن ابراهیمی
مسئول دستگاه
احسان خوشبختی -
شماره تماس
82883949
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-ساختمان معاونت آموزشی-زیر زمین-اتاق 5
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
انجام آزمون های رئولوژیکی بر روی نمونه های پلیمری توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست