پرس گرم

تصویر پرس گرم
  • مناسب برای تهیه فیلم از پودر یا گرانول پلیمرها با ضخامت 1 میلی متر
نام دستگاه
پرس گرم
مدل دستگاه
-
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
نادره گلشن ابراهیمی
مسئول دستگاه
احسان خوشبختی -
شماره تماس
82883949
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-ساختمان معاونت آموزشی-زیر زمین-اتاق 5
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تهیه فیلم های پلیمری توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 320,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست