دوربین تست قطره

تصویر دوربین تست قطره

عکسبرداری و فیلم برداری از سطح فیلم های پلیمری برای تشخیص زاویه تماس قطره و میزان آب دوست و آب گریزی سطح با دقت 20 تا 90 برابر

نام دستگاه
دوربین تست قطره
مدل دستگاه
-
سازنده
Dinolite - تایوان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
نادره گلشن ابراهیمی
مسئول دستگاه
احسان خوشبختی -
شماره تماس
82883949
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-ساختمان معاونت آموزشی-زیر زمین-اتاق 5
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اندازه گیری زاویه تماس قطره با سطح توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 400,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست