ریسندگی الکتریکی دو پمپ

تصویر ریسندگی الکتریکی دو پمپ

مناسب برای ریسیدن محلول های پلیمری در چهار حالت: 1- تک نازل با جمع کننده ثابت 2- تک نازل با جمع کننده متحرک 3- دو نازل با جمع کننده ثابت 4- دو نازل با جمع کننده متحرک. تعرفه اعلام شده بر اساس مورد 1 است.

نام دستگاه
ریسندگی الکتریکی دو پمپ
مدل دستگاه
eSpinner NF CO.AN/VI
سازنده
نانو ساختار آسیا - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
نادره گلشن ابراهیمی
مسئول دستگاه
احسان خوشبختی -
شماره تماس
82883949
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-ساختمان معاونت آموزشی-زیر زمین-اتاق 5
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تهیه الیاف توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست