قالب گیری گرم (مانت گرم)

تصویر قالب گیری گرم (مانت گرم)
  • دستگاه مانت گرم  جهت قالب گیری نمونه های متالوگرافی و مینرالوژی می باشد.
نام دستگاه
قالب گیری گرم (مانت گرم)
سازنده
BUEHLER - سوییس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه متالوگرافی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر فرشید مالک
مسئول دستگاه
فرشته فرهنگیان -
شماره تماس
82884376
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر