استریو میکروسکوپ

تصویر استریو میکروسکوپ
  • برای مشاهدات با بزرگنمایی اندک از یک نمونه جامد مورد استفاده قرار می گیرند
نام دستگاه
استریو میکروسکوپ
سازنده
Olympus - ژاپن
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه متالوگرافی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر فرشید مالک
مسئول دستگاه
فرشته فرهنگیان -
شماره تماس
82884376
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر