سرعت سنج دوبعدی (PEMS)

تصویر سرعت سنج دوبعدی (PEMS)
  • حوزه آب و محیط زیست
  • برداشت سرعت سیال در کانالهای روباز آزمایشگاهی
نام دستگاه
سرعت سنج دوبعدی (PEMS)
سازنده
delf - فرانسه
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سرعت سنج دوبعدی (PEMS) توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست