برداشت پروفیل بستر(bedprofiler)

تصویر برداشت پروفیل بستر(bedprofiler)
  • حوزه آب و محیط زیست
  • برداشت  پروفیل رسوب در اثر آبشستگی در کانالهای روباز
نام دستگاه
برداشت پروفیل بستر(bedprofiler)
سازنده
آداک ایرانیان - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
برداشت پروفیل بستر(bedprofiler) توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست