تزریق رسوب دانه ای(sand fider)

تصویر تزریق رسوب دانه ای(sand fider)
  • حوزه آب و محیط زیست
  • تزریق رسوب دانه ای به داخل کانال آزمایشگاهی
نام دستگاه
تزریق رسوب دانه ای(sand fider)
سازنده
هستاران طب - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تزریق رسوب دانه ای(sand fider) توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست