ترازوی دیجیتال

تصویر ترازوی دیجیتال
  • اندازه گیری وزن مواد با دقت 5 رقم اعشار.
نام دستگاه
ترازوی دیجیتال
سازنده
SARTORIUS - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه متالوگرافی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر فرشید مالک
مسئول دستگاه
فرشته فرهنگیان -
شماره تماس
82884376
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر