دبی سنج الکترو مغناطیس پرتابل

تصویر دبی سنج الکترو مغناطیس پرتابل
  • اندازه گیری دبی سیال در لوله ها
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
دبی سنج الکترو مغناطیس پرتابل
سازنده
flexim - اتحادیه اروپا
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دبی سنج الکترو مغناطیس پرتابل توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست