کانال آزمایشگاهی مستقیم

تصویر کانال آزمایشگاهی مستقیم
  • حوزه آب و محیط زیست
  • کانال مستقیم به عرض60سانت و ارتفاع 1 متر و طول 10 متر و دبی 100 لیتر بر ثانیه
نام دستگاه
کانال آزمایشگاهی مستقیم
سازنده
آداک ایرانیان - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کانال آزمایشگاهی مستقیم توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست