کانال آزمایشگاهی با قوس 90 درجه

تصویر کانال آزمایشگاهی با قوس 90 درجه
  • کانال قوسی 90 درجه به عرض 60 سانت و ارتفاع 1متر ودبی 100 لیتر بر ثانیه به همراه هیدروگراف
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
کانال آزمایشگاهی با قوس 90 درجه
سازنده
آداک ایرانیان - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کانال آزمایشگاهی با قوس 90 درجه توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست