کانال مستقیم عریض

تصویر کانال مستقیم عریض
  • حوزه آب و محیط زیست
  • کانال مستقیم به عرض 2 متر و ارتفاع 90 سانت و طول 8 متر و دو پمپ به دبی مجموع 200 لیتر بر ثانیه به همراه هیدروگراف
نام دستگاه
کانال مستقیم عریض
سازنده
آداک ایرانیان - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کانال مستقیم عریض توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست