کانال مستقیم عریض

تصویر کانال مستقیم عریض
  • حوزه آب و محیط زیست
  • کانال مستقیم با عرض 1 متر و ارتفاع 80 سانت و طول 12 متر و دبی 80 لیتر بر ثانیه
نام دستگاه
کانال مستقیم عریض
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه هیدرولیکی
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کانال مستقیم عریض توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست