سرعت سنج 3 بعدی(vectrino)

تصویر سرعت سنج 3 بعدی(vectrino)
  • حوزه آب و محیط زیست
  • برداشت سرعت سیال در کانالهای روباز آزمایشگاهی
نام دستگاه
سرعت سنج 3 بعدی(vectrino)
سازنده
nortek - نروژ
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه هیدرولیکی
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سرعت سنج 3 بعدی(vectrino) توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
سرعت سنج 3بعدی(vectrino) توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست