لیزر موج پیوسته(ndyag)

تصویر لیزر موج پیوسته(ndyag)
  • حوزه آب و محیط زیست
  • قابل تنظیم از 2-0 وات با نور سبز  و طول موج 532 و تولید شیت 45 درجه
نام دستگاه
لیزر موج پیوسته(ndyag)
سازنده
cni - اتحادیه اروپا
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه هیدرولیکی
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
لیزر موج پیوسته(ndyag) توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست