کانال تولید موج

تصویر کانال تولید موج
  • حوزه آب و محیط زیست
  • کانال با عرض 1متر و ارتفاع 1متر و طول 12 متر با قابلیت تولید موج و برداشت ارتفاع موج
نام دستگاه
کانال تولید موج
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه دریایی
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی شفیعی فر
مسئول دستگاه
محسن مهدی لو -
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کانال تولید موج توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 3,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست