آزمایش سه محوری CU شامل سه نمونه

تصویر آزمایش سه محوری CU شامل سه نمونه
  • آزمایش سه محوری متداولترین روش برای اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک های چسبنده و غیر چسبنده ، در شرایط تحکیم شده زهکشی شده یا نشده و تحکیم نشده زهکشی نشده میباشد.
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
آزمایش سه محوری CU شامل سه نمونه
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884967
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمایش سه محوری CU شامل سه نمونه توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 7,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست