آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه

تصویر آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
  • آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884967
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمایش برش مستقیم کند شامل سه نمونه توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 5,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 4,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست