آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه

تصویر آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
  • آزمایش برش مستقیم  کند شامل سه نمونه
نام دستگاه
آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884967
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس