آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی

تصویر آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی
  • تعیین شاخص مقاومت سمگ توسط دستگاه بار نقطه ای سنگ انجام میشود.
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی
سازنده
آزمون - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884980
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 170,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست