برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر

تصویر برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر
  • برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر 
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر
سازنده
آزمون - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884980
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست