دستگاه سه محوری حقیقی سنگ

تصویر دستگاه سه محوری حقیقی سنگ
  • با استفاده از اين دستگاه امکان اعمال تنش هاي اصلي مختلف در سه جهت به نمونه سنگ وجود دارد.
نام دستگاه
دستگاه سه محوری حقیقی سنگ
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884980
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه سه محوری حقیقی سنگ توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 2,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست