دستگاه سه محوری غیر اشباع

تصویر دستگاه سه محوری غیر اشباع
  • اين دستگاه قابليت اندازه گيري مکش بافتي و فشار آب منفذي را دارد و به منظور ارزیابي رفتار خاک هاي غير اشباع کاربرد دارد
نام دستگاه
دستگاه سه محوری غیر اشباع
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884967
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه سه محوری غیر اشباع توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست