دستگاه برش مستقیم غیراشباع

تصویر دستگاه برش مستقیم غیراشباع
  • دستگاه برش مستقیم غیراشباع 
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
دستگاه برش مستقیم غیراشباع
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884967
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس