کوره 1250

تصویر کوره 1250
نام دستگاه
کوره 1250
سازنده
آذر کوره - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه الکتروسرامیک
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر امین یوردخانی
مسئول دستگاه
دکتر امین یوردخانی -
شماره تماس
82883941
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کوره 1250 توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 250,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست