همزن مغناطیسی

تصویر همزن مغناطیسی
  • همزن تا دور rpm1200
نام دستگاه
همزن مغناطیسی
سازنده
Heidolph - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
مسئول دستگاه
دکتر احسان طاهری نساج -
شماره تماس
82883943
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
همزن مغناطیسی توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 50,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست