دستگاه پوش داون

تصویر دستگاه پوش داون
  • هدف از اين دستگاه انجام آزمايشهاي لرزه ای استاتیکی برای تعيين عملکرد لرزه‌ای سازه های ديوار نگهبان مي‌باشد. این سيستم از ترکيب بارگذاری استاتیکی  فزاینده (push-down) برای مدل­های فیزیکی کوچک مقیاس و تحلیل دینامیکی يک سیستم چنددرجه آزادي در پردازنده متصل به سيستم بارگذاري، استفاده می­کند. اين دستگاه تنها در دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد. 
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
دستگاه پوش داون
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884988
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه پوش داون توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 2,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست