دستگاه بارگذاری جانبی دینامیکی شمع

تصویر دستگاه بارگذاری جانبی دینامیکی شمع
  • اين دستگاه به منظور انجام آزمايش شبه ديناميکي (pseudo-static) روي شمع­هاي درجا در سايت استفاده مي­شود. 
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
دستگاه بارگذاری جانبی دینامیکی شمع
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884988
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه بارگذاری جانبی دینامیکی شمع توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست