دستگاه بارگذاری شمع و رادیه

تصویر دستگاه بارگذاری شمع و رادیه
  • اين دستگاه براي بررسي رفتار استاتيکي شمع و پي ها مورد استفاده قرار مي­گيرد. 
  • حوزه آب ومحیط زیست
نام دستگاه
دستگاه بارگذاری شمع و رادیه
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884988
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه بارگذاری شمع و رادیه توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست