دستگاه بیرون کشیدگی مسلح کننده

تصویر دستگاه بیرون کشیدگی مسلح کننده
  • بررسي اندرکنش المان هاي تسليح با خاک پيرامون اهميت زيادي در طراحي سازه هاي خاک مسلح و ميخکوبي دارد. 
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
دستگاه بیرون کشیدگی مسلح کننده
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884988
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه بیرون کشیدگی مسلح کننده توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست