نقطه نرمی قیر

تصویر نقطه نرمی قیر
  • مناسب برای قیرهای خالص  این آزمایش به منظور مقایسه حساسیت قیرها نسبت به تغییرات درجه حرارت آزمایش
نام دستگاه
نقطه نرمی قیر
سازنده
تک آزما - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
نقطه نرمی قیر توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 357,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست