نقطه اشتعال قیر

تصویر نقطه اشتعال قیر
  • مناسب برای قیرهای خالص میتوان حداکثر درجه حرارتی را که بدون خطر آتش سوزی  قیر را گرم کرد ، بدست آورد
نام دستگاه
نقطه اشتعال قیر
سازنده
آزمایش ابزار - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
نقطه اشتعال قیر توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 405,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست