درجه نفوذ قیر

تصویر درجه نفوذ قیر
  • مناسب برای قیرهای خالص و دمیده
  • تعین سختی نسبی قیرهای خالص و قیرهای دمیده 
نام دستگاه
درجه نفوذ قیر
سازنده
تک آزما - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
درجه نفوذ قیر توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 363,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست