دستگاه گریز از مرکز آسفالت

تصویر دستگاه گریز از مرکز آسفالت
  • بدست آوردن درصد قیر مورد استفاده در نمونه های آسفالتی
  • حلال مورد نظر نفت یا بنزین میباشد
  • از یک فیلتر کاغذی برای این کار استفاده میگردد
نام دستگاه
دستگاه گریز از مرکز آسفالت
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه گریز از مرکز آسفالت توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 511,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست