دستگاه دیجیتال مارشال

تصویر دستگاه دیجیتال مارشال
  • ساخت نمونه در داخل قالبهای استوانه ای 4 اینچی
  • میزان مصالح مورد استفاده 1200 گرم مباشد
  • تعیین استحکام و روانی نمونه ها
  • تعیین کشش غیر مستقیم روی نمونه ها ITS 
نام دستگاه
دستگاه دیجیتال مارشال
سازنده
آزمون - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه دیجیتال مارشال توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 990,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست