پاندول انگلیسی

تصویر پاندول انگلیسی
  • تعیین مقاومت لغزشی لحظه ای
  • استفاده در شرایط مرطوب و آب پاشی روی نمونه ها
نام دستگاه
پاندول انگلیسی
سازنده
کنترل - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پاندول انگلیسی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 100,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست